Mua ngay

+

Add to card

Nhân vật Noãn
Soi vào chính sử

Nhân vật Noãn – Lý Phúc Anh, được xây dựng dựa trên vị vua đầu tiên của triều Nguyễn, Nguyễn Phúc Ánh (1762 – 1820). Ông còn có húy là Chủng (種) hay Noãn (暖), là con trai thứ ba của vương tử Nguyễn Phúc Luân, và là cháu nội của Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát.

Sau khi các chúa Nguyễn bị quân Tây Sơn lật đổ vào năm 1777, ông nhiều lần trốn chạy và bắt đầu cuộc chiến 25 năm với Tây Sơn để khôi phục vị thế của gia tộc. Nguyễn Phúc Ánh là nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử Việt Nam khi quyết định cậy nhờ thế lực người Xiêm, người Pháp… để chống Tây Sơn. Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ ông cho rằng đó là những việc làm cần thiết để trở thành một thế lực đủ mạnh có thể kết thúc cuộc nội chiến liên miên nhiều thế kỷ ở nước ta.

Tài liệu tham khảo

- Nguyễn Hoàn, Lê Quý Đôn, Vũ Miên (chủ biên), Đại Việt sử ký tục biên (1676-1789), Nxb. Văn Hóa Thông Tin, 2011.
- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục tập 1, Nxb. Giáo Dục, 2002.
- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam liệt truyện tiền biên, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2005.
- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam liệt truyện chính biên sơ tập, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2005.
- Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, Nxb. Giáo Dục, 1998.

- Vũ Thế Dinh, Hà Tiên trấn Hiệp trấn Mạc thị gia phả, Nxb. Thế Giới, Hà Nội, 2006.
- Đại Thanh Cao Tông thực lục, quyển 999, Trung Hoa thư cục, 1985.
- Tạ Chí Đại Trường, Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802, Văn Sử Học, 1973.
- Maybon, Ch.B., 1919, Histoire moderne du pays d’Annam (1592-1820), Paris, Plon.

Chân thành cảm ơn

Kuesb, Yên Bảo, Q

Chế bản

Mặc Sinh

Hỗ trợ tư liệu ngôn ngữ

Nguyễn Trung Tín

Hỗ trợ tư liệu hình ảnh

Châu Kim Hồng

Trợ lý

Nhân vật binh khí

Nam Binh Thần Khí - Kiên Kiu, Ultra Cat, Chanh

Sửa bản in

Quả Cà Kì Diệu