Mua ngay

+

Add to card

Cha của Noãn bị hãm hại

Năm 1765, Võ vương Nguyễn Phúc Khoát qua đời, để lại khoảng trống quyền lực trong bộ máy chính quyền Đàng Trong. Sinh tiền, Võ vương đã lập con trai thứ 9 tên là Hiệu làm Thế tử. Thế tử Hiệu mất sớm, con trai cả của Võ Vương là Nguyễn Phúc Chương đã qua đời. Còn con trai thứ của thế tử Hiệu là Nguyễn Phúc Dương còn quá nhỏ. Vì thế, theo thứ tự thì vương tử Nguyễn Phúc Luân (cha của Noãn) sẽ lên nối ngôi. 

Soi vào chính sử

Nhưng nhóm quyền thần Trương Phúc Loan, Nguyễn Cửu Thông đã làm chính biến, bắt giam các đại thần ủng hộ Nguyễn Phúc Luân và giam ông vào lãnh thất. Chúng lập vương tử thứ 16 là Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi. Nguyễn Phúc Luân lo buồn thành bệnh. Sau bốn tháng bị giam cầm, ông được thả về nhà nhưng đã qua đời không lâu sau đó.

Trương Phúc Loan biết tin thế tử đã hoá điên...

... bèn đem trả ông về cho gia quyến.

Ông phát bệnh nặng và không thể hồi phục.

Người ta nói thế tử đã khóc bảy ngày bảy đêm khi biết tin dữ về các thầy của mình.

Năm 65, kỷ 18, Nguyễn Phúc Luân tạ thế ở tuổi 33, ngay buổi bình minh của cơn binh biến trải khắp đất nước.

Tài liệu tham khảo

- Nguyễn Hoàn, Lê Quý Đôn, Vũ Miên (chủ biên), Đại Việt sử ký tục biên (1676-1789), Nxb. Văn Hóa Thông Tin, 2011.
- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục tập 1, Nxb. Giáo Dục, 2002.
- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam liệt truyện tiền biên, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2005.
- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam liệt truyện chính biên sơ tập, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2005.
- Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, Nxb. Giáo Dục, 1998.

- Vũ Thế Dinh, Hà Tiên trấn Hiệp trấn Mạc thị gia phả, Nxb. Thế Giới, Hà Nội, 2006.
- Đại Thanh Cao Tông thực lục, quyển 999, Trung Hoa thư cục, 1985.
- Tạ Chí Đại Trường, Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802, Văn Sử Học, 1973.
- Maybon, Ch.B., 1919, Histoire moderne du pays d’Annam (1592-1820), Paris, Plon.

Vạn nhân ký - Noãn

Ngay lúc này, bạn đã có thể đặt trước Vạn Nhân Ký – Noãn phiên bản giới hạn, được sản xuất chỉ với số lượng được đặt trước. Bản giới hạn bao gồm: 

- Tập truyện Vạn Nhân Ký - Noãn, 312 trang, bìa rời, khổ 14.5x20.5cm.
- Tiền truyện Vọng ca - 52 trang, khổ 13x18cm.
- 2 thẻ nhân vật ngẫu nhiên trong tổng số 13 thẻ nhân vật Vạn Nhân Ký – Noãn. 
- Sách có chữ ký tác giả.
Lưu ý: bản giới hạn chỉ sản xuất theo số lượng đặt hàng từ .../11/2022 đến .../12/2022. Thời gian trả hàng từ .../1/2022 đến .../1/2022. 

Mua ngay

+

Thêm vào giỏ

Phiên bản giới hạn
Đăt trước
Tác giả
Ý tưởng về câu chuyện của Noãn đã được Linh và Thạch ấp ủ trong nhiều năm. Ban đầu, Linh Thạch chỉ dự định gói gọn đứa con tinh thần của mình trong khoảng 80 trang truyện với nội dung xoay quanh mối quan hệ giữa người và kiếm. Nhưng khi càng đào sâu tìm hiểu, càng gắn bó với những nhân vật mình dày công nhào nặn, họ đã quyết định đặt ra thử thách mới cho bản thân - sáng tác một bộ truyện có quy mô đồ sộ hơn, đầu tư nghiên cứu để tái hiện từ phục trang, nhà cửa thuyền bè tới khí giới vũ trang được người Việt sử dụng vào thế kỷ XVIII trên nền câu chuyện dã sử. Linh và Thạch cố gắng mang đến cái nhìn bao quát một giai đoạn nhiều sự rối ren trong lịch sử dân tộc trong khi vẫn đi sâu xây dựng những bức chân dung nhân vật đa chiều. 
Ra mắt sách
Hồ Chí Minh
Reading Cabin 
18:00
20/12/2022
Hồ Chí Minh
Reading Cabin 
18:00
20/12/2022
Chân thành cảm ơn

Kuesb, Yên Bảo, Q

Chế bản

Mặc Sinh

Hỗ trợ tư liệu ngôn ngữ

Nguyễn Trung Tín

Hỗ trợ tư liệu hình ảnh

Châu Kim Hồng

Trợ lý

Nhân vật binh khí

Nam Binh Thần Khí - Kiên Kiu, Ultra Cat, Chanh

Sửa bản in

Quả Cà Kì Diệu