Mua ngay

+

Add to card

Quân Yên dấy binh

Ba anh em Lý Sơn, Lý Hành và Lý Ân, thủ lĩnh quân Yên trong Vạn Nhân Ký - Noãn được lấy cảm hứng từ ba anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ.

Soi vào chính sử

Bất bình trước chính sách cai trị của Trương Phúc Loan, Nguyễn Nhạc đã tổ chức lực lượng vũ trang trên miền thượng đạo của vùng Tây Sơn (1). Theo báo cáo của Tổng đốc Lưỡng Quảng Lý Thị Nghiêu trình tấu cho vua Càn Long, Nguyễn Nhạc đã tuyên bố mục tiêu của cuộc khởi nghĩa là “trừ gian, lập đích” (2). Theo tài liệu của một số giáo sĩ Tây phương, người Nguyễn Nhạc muốn tôn phò là Nguyễn Phúc Văn - con trai thứ ba của Võ vương; nhưng tài liệu phía Việt Nam thì khẳng định người ông ủng hộ là Nguyễn Phúc Dương, con trai thế tử Nguyễn Phúc Hiệu.

Năm 1775, Nguyễn Nhạc đón được Nguyễn Phúc Dương đem về Quy Nhơn. Nhưng Nguyễn Phúc Dương kiên quyết từ chối lên ngôi vương. Năm 1776, Nguyễn Phúc Dương thừa cơ hội trốn vào Gia Định, rồi được đón lập làm Tân Chính vương. Nguyễn Phúc Thuần được tôn làm Thái thượng vương. Từ đây, cuộc chiến tranh một mất một còn giữa Nguyễn Phúc Dương và quân Tây Sơn chính thức nổ na. Sau khi tiêu diệt cả Tân Chính vương và Thái Thượng vương, năm 1778, Nguyễn Nhạc lên ngôi vương, đặt niên hiệu là Thái Đức.

Về tên gọi Tây Sơn

Tây Sơn thuộc phủ Quy Nhơn, kéo dài từ đồng bằng Bình Định đến vùng cao nguyên phía Tây dãy Trường Sơn. Địa hình bị chia cách bởi con đèo An Khê dài 10 km. Phía đồng bằng được gọi là Tây Sơn hạ đạo, vùng đất phía Tây bên kia đèo An Khê được gọi là Tây Sơn thượng đạo. Tây Sơn là nơi phát tích cuộc khởi nghĩa nông dân của 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ. 

"Trừ gian, lập đích" là gì?

"Trừ gian" là diệt trừ phản tặc Trương Phước Loan, "lập đích" là lập con trai thuộc dòng chính thất của Chúa Nguyễn lên làm vương.

Tài liệu tham khảo

- Nguyễn Hoàn, Lê Quý Đôn, Vũ Miên (chủ biên), Đại Việt sử ký tục biên (1676-1789), Nxb. Văn Hóa Thông Tin, 2011.
- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục tập 1, Nxb. Giáo Dục, 2002.
- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam liệt truyện tiền biên, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2005.
- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam liệt truyện chính biên sơ tập, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2005.
- Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, Nxb. Giáo Dục, 1998.

- Vũ Thế Dinh, Hà Tiên trấn Hiệp trấn Mạc thị gia phả, Nxb. Thế Giới, Hà Nội, 2006.
- Đại Thanh Cao Tông thực lục, quyển 999, Trung Hoa thư cục, 1985.
- Tạ Chí Đại Trường, Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802, Văn Sử Học, 1973.
- Maybon, Ch.B., 1919, Histoire moderne du pays d’Annam (1592-1820), Paris, Plon.

Vạn nhân ký - Noãn

Ngay lúc này, bạn đã có thể đặt trước Vạn Nhân Ký – Noãn phiên bản giới hạn, được sản xuất chỉ với số lượng được đặt trước. Bản giới hạn bao gồm: 

- Tập truyện Vạn Nhân Ký - Noãn, 312 trang, bìa rời, khổ 14.5x20.5cm.
- Tiền truyện Vọng ca - 52 trang, khổ 13x18cm.
- 2 thẻ nhân vật ngẫu nhiên trong tổng số 13 thẻ nhân vật Vạn Nhân Ký – Noãn. 
- Sách có chữ ký tác giả.
Lưu ý: bản giới hạn chỉ sản xuất theo số lượng đặt hàng từ .../11/2022 đến .../12/2022. Thời gian trả hàng từ .../1/2022 đến .../1/2022. 

Mua ngay

+

Thêm vào giỏ

Phiên bản giới hạn
Đăt trước
Tác giả
Ý tưởng về câu chuyện của Noãn đã được Linh và Thạch ấp ủ trong nhiều năm. Ban đầu, Linh Thạch chỉ dự định gói gọn đứa con tinh thần của mình trong khoảng 80 trang truyện với nội dung xoay quanh mối quan hệ giữa người và kiếm. Nhưng khi càng đào sâu tìm hiểu, càng gắn bó với những nhân vật mình dày công nhào nặn, họ đã quyết định đặt ra thử thách mới cho bản thân - sáng tác một bộ truyện có quy mô đồ sộ hơn, đầu tư nghiên cứu để tái hiện từ phục trang, nhà cửa thuyền bè tới khí giới vũ trang được người Việt sử dụng vào thế kỷ XVIII trên nền câu chuyện dã sử. Linh và Thạch cố gắng mang đến cái nhìn bao quát một giai đoạn nhiều sự rối ren trong lịch sử dân tộc trong khi vẫn đi sâu xây dựng những bức chân dung nhân vật đa chiều. 
Ra mắt sách
Hồ Chí Minh
Reading Cabin 
18:00
20/12/2022
Hồ Chí Minh
Reading Cabin 
18:00
20/12/2022
Chân thành cảm ơn

Kuesb, Yên Bảo, Q

Chế bản

Mặc Sinh

Hỗ trợ tư liệu ngôn ngữ

Nguyễn Trung Tín

Hỗ trợ tư liệu hình ảnh

Châu Kim Hồng

Trợ lý

Nhân vật binh khí

Nam Binh Thần Khí - Kiên Kiu, Ultra Cat, Chanh

Sửa bản in

Quả Cà Kì Diệu