Mua ngay

+

Add to card

Thân thế của Phúc Điển

Nhân vật Lê Phúc Điển được dựa trên một nhân vật có thật trong lịch sử là Cai cơ Lê Phước Điển, anh rể của Nguyễn Ánh.

Soi vào chính sử

Năm Quý Mão (1783), trong trận đánh ở mũi Đá Chồng phía đông đảo Phú Quốc (trong truyện là đảo Phúc Quốc), Phước Điển đề nghị đổi áo giả làm Nguyễn Ánh, đứng ở đầu thuyền thu hút quân Tây Sơn. Trong lúc ấy, Nguyễn Ánh rời đảo trên một chiếc thuyền khác nên trốn thoát được. Lê Phước Điển không chịu khuất, mắng chửi quân Tây Sơn đến tận lúc chết. Hồi ký Lý lịch sự vụ của Nguyễn Đức Xuyên – một người có tham dự trận đánh – có nhắc đến một Cai cơ Điển Lễ hầu cùng quân Bắc Hà ngồi thuyền chiến của Cai cơ Tần. Con thuyền sau đó bị đánh chìm. Nhờ trời nổi gió bão nên một bộ phận quân Nguyễn mới thoát được.

Ông là người huyện Phú Vang, phủ Thừa Thiên (hiện nay là tỉnh Thừa Thiên Huế), tài sức hơn người, có khí tiết, chinh chiến lập nhiều chiến công nên được làm quan đến chức Cai cơ. Năm Kỷ Hợi (1779), Lê Phước Điển từ Gia Định vượt biển về Phú Xuân đón mẹ của Nguyễn Ánh và các con gái bà đưa vào Nam. Ít lâu sau, Lê Phước Điển được cưới công nữ. Năm Nhâm Dần (1782), Lê Phước Điển tham gia vào sứ đoàn sang Xiêm dâng cây vàng bạc để tỏ ý thần phục Xiêm vương Rama 1. 

Tài liệu tham khảo

- Nguyễn Hoàn, Lê Quý Đôn, Vũ Miên (chủ biên), Đại Việt sử ký tục biên (1676-1789), Nxb. Văn Hóa Thông Tin, 2011.
- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục tập 1, Nxb. Giáo Dục, 2002.
- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam liệt truyện tiền biên, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2005.
- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam liệt truyện chính biên sơ tập, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2005.
- Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, Nxb. Giáo Dục, 1998.

- Vũ Thế Dinh, Hà Tiên trấn Hiệp trấn Mạc thị gia phả, Nxb. Thế Giới, Hà Nội, 2006.
- Đại Thanh Cao Tông thực lục, quyển 999, Trung Hoa thư cục, 1985.
- Tạ Chí Đại Trường, Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802, Văn Sử Học, 1973.
- Maybon, Ch.B., 1919, Histoire moderne du pays d’Annam (1592-1820), Paris, Plon.

Vạn nhân ký - Noãn

Ngay lúc này, bạn đã có thể đặt trước Vạn Nhân Ký – Noãn phiên bản giới hạn, được sản xuất chỉ với số lượng được đặt trước. Bản giới hạn bao gồm: 

- Tập truyện Vạn Nhân Ký - Noãn, 312 trang, bìa rời, khổ 14.5x20.5cm.
- Tiền truyện Vọng ca - 52 trang, khổ 13x18cm.
- 2 thẻ nhân vật ngẫu nhiên trong tổng số 13 thẻ nhân vật Vạn Nhân Ký – Noãn. 
- Sách có chữ ký tác giả.
Lưu ý: bản giới hạn chỉ sản xuất theo số lượng đặt hàng từ .../11/2022 đến .../12/2022. Thời gian trả hàng từ .../1/2022 đến .../1/2022. 

Mua ngay

+

Thêm vào giỏ

Phiên bản giới hạn
Đăt trước
Tác giả
Ý tưởng về câu chuyện của Noãn đã được Linh và Thạch ấp ủ trong nhiều năm. Ban đầu, Linh Thạch chỉ dự định gói gọn đứa con tinh thần của mình trong khoảng 80 trang truyện với nội dung xoay quanh mối quan hệ giữa người và kiếm. Nhưng khi càng đào sâu tìm hiểu, càng gắn bó với những nhân vật mình dày công nhào nặn, họ đã quyết định đặt ra thử thách mới cho bản thân - sáng tác một bộ truyện có quy mô đồ sộ hơn, đầu tư nghiên cứu để tái hiện từ phục trang, nhà cửa thuyền bè tới khí giới vũ trang được người Việt sử dụng vào thế kỷ XVIII trên nền câu chuyện dã sử. Linh và Thạch cố gắng mang đến cái nhìn bao quát một giai đoạn nhiều sự rối ren trong lịch sử dân tộc trong khi vẫn đi sâu xây dựng những bức chân dung nhân vật đa chiều. 
Ra mắt sách
Hồ Chí Minh
Reading Cabin 
18:00
20/12/2022
Hồ Chí Minh
Reading Cabin 
18:00
20/12/2022
Chân thành cảm ơn

Kuesb, Yên Bảo, Q

Chế bản

Mặc Sinh

Hỗ trợ tư liệu ngôn ngữ

Nguyễn Trung Tín

Hỗ trợ tư liệu hình ảnh

Châu Kim Hồng

Trợ lý

Nhân vật binh khí

Nam Binh Thần Khí - Kiên Kiu, Ultra Cat, Chanh

Sửa bản in

Quả Cà Kì Diệu